กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
2555

หนังสือราชการ ปี งปม.พ.ศ.2555

2555

ที่ มท0622/428 ลงวันที่ 14 ตุลาคม2554
ดาวน์โหลด :
mt0622-428-55 001.tif ( 0.97 MB ) ( ดาวน์โหลด 257 ครั้ง)
ที่ มท0622/430 ลงวันที่ 17 ตุลาคม2554
ดาวน์โหลด :
mt0622-430 001.tif ( 0.96 MB ) ( ดาวน์โหลด 280 ครั้ง)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงกรม ปภ.54
ดาวน์โหลด :
report-risk54.rar ( 1.45 MB ) ( ดาวน์โหลด 259 ครั้ง)
ที่ มท0622/ว437 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน2554
ดาวน์โหลด :
mt0622-v439-55 001.tif ( 0.45 MB ) ( ดาวน์โหลด 239 ครั้ง)
คำสั่งกรม ปภ. ที่ 153/2555
ดาวน์โหลด :
DPM153-2555-01.JPG ( 1.69 MB ) ( ดาวน์โหลด 230 ครั้ง)


1 2 3 4