กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
2556

หนังสือราชการ ปี งปม.พ.ศ.2556

2556

แนวทางการส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำเดือน
ดาวน์โหลด :
The sample 001.pdf ( 0.84 MB ) ( ดาวน์โหลด 210 ครั้ง)
ที่มท0622/405 ลงวันที่ 18 กันยายน 2555
ดาวน์โหลด :
mt0622-405andmt0622-454-11102555.pdf ( 9.90 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
ที่มท0622/449 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2555
ดาวน์โหลด :
mt0622-v468-16102555.pdf ( 2.24 MB ) ( ดาวน์โหลด 239 ครั้ง)
ที่มท0622/ว472 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2555
ดาวน์โหลด :
mt0622-v472-17102555.pdf ( 2.31 MB ) ( ดาวน์โหลด 222 ครั้ง)
ที่มท0622/527 ลงวันที่ 22 พฤษจิกายน 2555
ดาวน์โหลด :
เอกสาร .rar ( 3.84 MB ) ( ดาวน์โหลด 640 ครั้ง)
mt0622-527-22-11-2555.pdf ( 1.39 MB ) ( ดาวน์โหลด 217 ครั้ง)


1 2 3