กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
2558

หนังสือราชการ ปี งปม.พ.ศ.2558

2558

ที่ มท 0622/ว486 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557
ดาวน์โหลด :
mt0622-v486-31102557.pdf ( 0.33 MB ) ( ดาวน์โหลด 140 ครั้ง)
คำสั่ง ปภ. ที่ 974/2557 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557
ดาวน์โหลด :
Risk974-2557.pdf ( 2.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 129 ครั้ง)
แบบ ตารางที่ 1 - 13
ดาวน์โหลด :
Table1-13-002 (1).doc ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 133 ครั้ง)
ตัวอย่างการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ดาวน์โหลด :
mt0622-v739-23012558.pdf ( 0.46 MB ) ( ดาวน์โหลด 140 ครั้ง)


1 2 3