กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
หนังสือราชการ ปี งปม.พ.ศ.2562

หนังสือราชการ ปี งปม.พ.ศ.2562

หนังสือราชการ ปี งปม.พ.ศ.2562

การกำหนดกรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน ปภ.
ดาวน์โหลด :
7-12-61 ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 123 ครั้ง)
แผนการตรวจสอบระยะยาว ปี 2562 - 2565
ดาวน์โหลด :
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ดาวน์โหลด :
แผนการตรวจสอบ ปี 2562.pdf ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 194 ครั้ง)


1 2